1. HOME
  2. Blog
  3. Article-e
  4. Visualization of the strain-induced topological phase transition in a quasi-one-dimensional superconductor TaSe3

BLOG

ブログ

Article-e

Visualization of the strain-induced topological phase transition in a quasi-one-dimensional superconductor TaSe3

Chun Lin, Masayuki Ochi, Ryo Noguchi, Kenta Kuroda, Masahito Sakoda, Atsushi Nomura, Masakatsu Tsubota, Peng Zhang, Cedric Bareille, Kifu Kurokawa, Yosuke Arai, Kaishu Kawaguchi, Hiroaki Tanaka, Koichiro Yaji, Ayumi Harasawa, Makoto Hashimoto, Donghui Lu, Shik Shin, Ryotaro Arita, Satoshi Tanda & Takeshi Kondo 

Nature Materials (2021) Online

Kondo Group

  • Comment ( 0 )

  • Trackbacks are closed.

  1. No comments yet.

Related posts